Χειμερινά τμήματα

  ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΠΟ 15/9/2014
6 έως 8 ετών ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5:00-6:30 μμ
9 και 10 ετών ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 5:00-6:30 μμ - ΣΑΒΒΑΤΟ 9:30-11:00 πμ
11 και 12 ετών ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6:30-8:00 μμ
13 έως 15 ετών ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 6:30-8:00 μμ - ΣΑΒΒΑΤΟ 11:00-12:30 μμ
16 έως 20 ετών

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 8:00-9:30 μμ

21 ετών και άνω

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00-9:30 μμ