Λογ. Πειραιώς Ακαδημίας Κουνγκ Φου Βορείου Αιγαίου

IBAN : GR57 0171 3550 0063 5514 4669 724 

Λογ.: (6355 144669 724)