Διακοπές Ιουλίου

Η Ακαδημία επανέρχετε στα μαθήματα την Πέμπτη 29/7/2021 με τα κανόνικα τμήματα.
Καλό καλοκαίρι !!!